ლექსიკონები Print
Written by Administrator   
Thursday, 28 May 2009 11:13

კომპიუტერული ტერმინოლოგიის

ინგლისურ-რუსულ-ქართული ლექსიკონები

ლექსიკონი Яндекс.Лингво

გაიხსნება ახალ ფანჯარაში

ტერმინები Eng-Geo Geo-Eng Eng-Rus Rus-Eng Rus-Geo Geo-Rus
ფრაზები Eng-Geo Geo-Eng Eng-Rus Rus-Eng Rus-Geo Geo-Rus
აბრევიატურა Eng-Eng
გაფართოებები Eng-Geo Eng-Rus

აი კიდევ სასარგებლო რესურსები :)

გნომის ტერმინების ლექსიკონი Sun Microsystems Gnome Glossary
აბრევიატურების ძებნა www.thefreedictionary.com -ზე:

 

ეს კი მრავალენოვანი ენციკლოპედია, ლექსიკონები, ცნობარები და სხვა

იმავე www.thefreedictionary.com–საგან:

 

Word:
Look in: Dictionary & thesaurus
Medical Dictionary
Legal Dictionary
Financial Dictionary
Acronyms
Idioms
Encyclopedia
Wikipedia
Periodicals
Literature
Other languages:
by:

 


 

მცირე განმარტება: ტერმინების ლექსიკონი - ეს არ არის ლექსიკონი კლასიკური გაგებით. ის შეკრებილია თარგმნის პროცესში შეგროვილი მონაცემებისაგან და მთარგმნელებს უფრო წაადგებათ რაც იციან იმის გახსენებაში, ვიდრე უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის გაგებაში. მოკლედ, რაღაც სინონიმების ცნობარივით გამოვიდა.

ილუსტრაციისათვის: ვერც წარმოვიდგენდი, თუ, ვთქვათ, Entry-ს ან Face-ს ამდენი შესატყვისი ექნებოდა, თუმცა ცალ-ცალკე ალბათ ყველა ვიცოდი :)

Entry - ჩანაწერი, შეტანილი (სიდიდეები), შეტანა, შესავალი, შესასვლელი, ახსნა, ჩაწერა, მიწოდება, სტატია, (ცხრილის) შევსებული სვეტები, ელემენტი, კომპონენტი, შემადგენელი, აღწერა (ბიბლ), შიგთავსი, პუნქტი

ყველანაირი შესწორებები, დამატებები და შენიშვნები, რაც ამ ლექსიკონებს შეეხება,  შეგიძლიათ იქვე Google-ს საიტზე დაპოსტოთ და აუცილებლად გავითვალიწინებ. ან სტუმართა წიგნში.

 

 

 

Last Updated on Monday, 09 May 2011 05:25